Электрондук паста

Серептөө: Баары
 • 610МЛ ЭЛЕКТРОНДУК ПАСТА БОЛОТ

  610МЛ ЭЛЕКТРОНДУК ПАСТА БОЛОТ

  Бийиктиги бийиктиги толтуруу жана жабуу учурунда төгүүнү азайтат
  Жылмаланган бет жагымдуу көрүнүштү камсыз кылат
  Бекемдөөчү кабыргалар контейнер формасын сактап турат
  Тиешелүү материалдар жана тоңдургуч менен 190 F чейин ысык толтуруу мүмкүнчүлүгү

 • 1100МЛ ЭЛЕКТРОНДУК ПАСТА БОЛОТ

  1100МЛ ЭЛЕКТРОНДУК ПАСТА БОЛОТ

  Бийиктиги бийиктиги толтуруу жана жабуу учурунда төгүүнү азайтат
  Жылмаланган бет жагымдуу көрүнүштү камсыз кылат
  Бекемдөөчү кабыргалар контейнер формасын сактап турат
  Тиешелүү материалдар жана тоңдургуч менен 190 F чейин ысык толтуруу мүмкүнчүлүгү

 • 1200МЛ ЭЛЕКТРОНДУК ПАСТА БОЛОТ

  1200МЛ ЭЛЕКТРОНДУК ПАСТА БОЛОТ

  Бийиктиги бийиктиги толтуруу жана жабуу учурунда төгүүнү азайтат
  Жылмаланган бет жагымдуу көрүнүштү камсыз кылат
  Бекемдөөчү кабыргалар контейнер формасын сактап турат
  Тиешелүү материалдар жана тоңдургуч менен 190 F чейин ысык толтуруу мүмкүнчүлүгү